Зайсан-Орон сууцны барилгад лифт угсарч суурилуулах ажил Багц 1, 2

Баримт бичиг хүлээн авч байна
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  2024 оны 07 дугаар сарын  03

  “НОМИН Холдинг” ХХК нь TN02571-Орон сууцны барилгад лифт угсарч суурилуулахтендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг 2024 оны 07 дугаар сарын 23-ний өдрийн 12:00 цагаас өмнө Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт битүүмжилсэн дугтуйд хийж, цаасан хэлбэрээр ирүүлж болно.

  Цахимаар ирүүлэхээр бол https://erp15.nomin.mn/new_tenders/ сайтаар хандаж тендерээ илгээх боломжтой.

  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:

  Тендерийн менежер  Г.Төмөрдолгор Утас: 89881860

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой мэдээллийг:

  Ахлах инженер:Д.Мөнхбадрал, Утас: 89889160

 • Захиалагч НОМИН Трейдинг ХХК
  Дугаар TN02571
  Нийтэлсэн огноо 2024-07-03 02:15:00.867227
  Эцсийн хугацаа 2024-07-23 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламжийн ажил
  Дэд ангилал Цахилгаан шат угсрах, барилга угсралт, Лифт, өргөх буулгах механизм
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага Шаардлагагүй
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

   

   

  Номин Трейдинг ХХК Номин Лифт салбар нь Хурд группын Зайсан төслийн барилгад нийт 12 ширхэг лифтийг нийлүүлж, угсарч суурилуулахаар гэрээ багуулсан. Тус төслийн 12 ширхэг лифт угсралт суурилуулалтын ажил нь бүгд нэгэн зэрэг хийгдэх ажил тул 6 ширхэг лифтийг туслан гүйцэтгэгчээр угсруулах нээлттэй тендер зарлуулах хүсэлтэй байна.

  Тусгай шаардлагууд

  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

  1. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.

  2. Үнийн саналыг https://erp15.nomin.mn/new_tenders/ цахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээнэ.  

  3. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.

  4. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.

  5. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа  гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа шаардах ба барьцаа 8% нэг жилийн хугацаатай ийт гэрээний үнийн дүнгийн/ үүний 5% нь НОМИН Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.

  2.Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)

  1. Хуулийн этгээд байх

  2. Барилга хот байгуулалтын яамны ӨБ-4.1 тусгай зөвшөөрөлтэй байх. /2024.12.31 хүртэлх хугацаанд хүчинтэй байх/

  3. Үндсэн ажилчдын мэдээлэл, туршлага, тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана. ТШӨХ-с харах

  4. Гэрээт ажлыг хуанлийн 30 хоногт багтааж гүйцэтгэх

  5. Үнийн саналыг төсвийн задаргаатай ирүүлэх

  6. Хөдөлмөр аюулгүй байдал, багаж хэрэгслийн бүрэн байдлыг хангаж ажиллана.

  7. Гүйцэтгэгч нь энэхүү ажлын гэрээний хүчин төгөлдөр байх хугацаанд доор заасан даатгалуудыг өөрийн зардлаар хийлгэж хариуцна:

  Захиалагч болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирлын даатгал

  Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

  8. Гүйцэтгэгч компани нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг бүрэн хариуцаж холбогдох зардлыг үнийн саналд тусгасан байх

  9. ТШӨХ-тэй сайтар танилцан холбогдох бичиг баримтуудыг иж бүрэн ирүүлнэ үү

  10. Тендерийн ажлын даалгавар, зураг ба тоо хэмжээ, зэргийг хавсралтаас үзнэ үү.  /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна.

  11. Гэрээний ерөнхий нөхцөл: Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.

  12. Гэрээний тусгай нөхцөл: Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.

   

  Хавсралтууд Үйлдэл
  Зайсан угсралтын ажлын даалгавар
  Тендерийн-бичиг-баримт.pdf
  Гэрээний гол нөхцөл.pdf
  Бичиг баримт гүйцээх
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Яармаг оффисын цонх, фасадны гүйцэтгэгч сонгох
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Силвэр Тауэр ХХК TN02561 2024-06-20 01:26:43.094991 2024-07-02 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Замын-Үүд АХ гадна фасадны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  НОМИН Реалтор ХХК TN02515 2024-05-29 08:24:32.681655 2024-06-18 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин Юнайтед, 4-р давхрын оффисын дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  НОМИН Реалтор ХХК TN02512 2024-05-17 10:01:13.812764 2024-05-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Лифт угсралтанд шаардлагатай двухтавр, угольник, тор, анкер худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  НОМИН Трейдинг ХХК TN02498 2024-05-10 02:40:30.117713 2024-05-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан

Холбоо барих

 • Хаяг: "Номин Холдинг" ХХК-ийн Номин Юнайтед оффис Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө,Улаанбаатар 17042, Монгол Улс, 210136, Ш/Ч-2316
 • Утас: 1800 2888
 • И-мэйл: [email protected]
 • Веб: www.nomin.mn